13دسامبر, 2020

مناقطه واگذاری جایگاه تبلیغاتی ابتدا و انتهای یک کلیپ ویژه

کلیپ با اثربخشی ویژه که در سطح گسترده توسط، دانش آموزان، آموزگاران و مردم عادی در هر سنی و جنسیتی به اشتراک گذاشته خواهد شد. مناقطه […]