13دسامبر, 2020

مناقطه واگذاری جایگاه تبلیغاتی ابتدا و انتهای یک کلیپ ویژه

کلیپ با اثربخشی ویژه که در سطح گسترده توسط، دانش آموزان، آموزگاران و مردم عادی در هر سنی و جنسیتی به اشتراک گذاشته خواهد شد. مناقطه […]
24دسامبر, 2017
برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر و طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار. راهنمای مدیریت و مدیران دبستان تا دبیرستان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر و طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر و طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار. راهنمای مدیریت و مدیران دبستان تا دبیرستان همانگونه که مستحضریم مدیران […]